ไม่ได้เลิกเขียนแค่ย้ายบ้านครับ ถ้าสนใจ programming, Java, PHP, Open source, Social network หรือ IT ทั่วไปก็ตามไปอ่านได้ :)